De Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur is een belangrijke partner van de Brusselse plaatselijke besturen.

Zij begeleidt hen op hun pad naar uitmuntend openbaar bestuur.

De GSOB biedt dus naast consultancy en coaching ook gratis tools en een brede opleidingencatalogus aan.

De programma's zijn volledig afgestemd op de governance en de opdrachten van de overheid.

Dankzij de kwaliteit van haar diensten en de ernstige begeleiding die ze biedt, hebben vele openbare Brusselse structuren hun vertrouwen geschonken aan de GSOB.

 

réunion site web

 

HET OPENBAAR AMBT ONDERSTEUNEN, DAT ZIT IN ONS DNA!

Het doel van de GSOB is om de Brusselse plaatselijke besturen te ondersteunen in hun wil om een goede governance en een strategisch en geïntegreerd overheidsbeleid te ontwikkelen. 

Ze laat toe de competenties te versterken van de ambtenaren die bij de besturen werken alsook de prestaties van de diensten uit te breiden door te voorzien in begeleiding bij de implementering van tools, beheerprocessen en opleidingen.

Gemeentelijke en gewestelijke overheden
OCMW's
Politiezones
Iris Ziekenhuizen
Instellingen van algemeen belang
Paragemeentelijke en paragewestelijke VZW's

Publications

Brochures
Strijd tegen sociale dumping via overheidsopdrachten
Statuten en regelgeving
Basisopleiding tot Gemeenschapswacht - bijzonder reglement
Cyclus van Masterclasses voor directeurs van ROB's/RVT's
Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheid
Rapporten
Jaarverslag 2018
Thumbnail
Bestand
Rapporten
Jaarverslag 2020
Thumbnail
Bestand
https://indd.adobe.com/view/c220cba4-9288-4f71-98b2-f484f3033b39
Rapporten
Jaarverslag 2021
Thumbnail
https://indd.adobe.com/view/03f202db-166f-4990-aa5b-ea383f3f5834
Rapporten
Jaarverslag 2022
Thumbnail
Bestand
https://indd.adobe.com/view/e90f9e89-52db-4206-928f-4b3dbee6be4c
Brochures
Mensenhandel: signalen herkennen
Thumbnail
Het herkennen van tekenen van mensenhandel is belangrijk om dit misdrijf te bestrijden. Bijgevolg vormen we mensen die mogelijks geconfronteerd worden met dergelijke situaties en stellen we parallel een brochure voor om elkeen te sensibiliseren.
Statuten en regelgeving
Opleidingen gesubsidieerd door BPV - Lijst voor 2022
Statuten en regelgeving
Overeenkomst van aansluiting aankoopcentrale GSOB