Publicaties

Documentatie
Het programma van 11 & 12 december 2019

Cyclus van Masterclasses voor directeurs van ROB's/RVT's
Documentatie
Documentatie
Rapporten
Rapporten
Rapporten
https://indd.adobe.com/view/c220cba4-9288-4f71-98b2-f484f3033b39
Rapporten
https://indd.adobe.com/view/03f202db-166f-4990-aa5b-ea383f3f5834
Rapporten
https://indd.adobe.com/view/e90f9e89-52db-4206-928f-4b3dbee6be4c
Brochures
Het herkennen van tekenen van mensenhandel is belangrijk om dit misdrijf te bestrijden. Bijgevolg vormen we mensen die mogelijks geconfronteerd worden met dergelijke situaties en stellen we parallel een brochure voor om elkeen te sensibiliseren.
Statuten en regelgeving
In te vullen formulier ter rechtvaardiging van afwezigheid van een personeelslid bij een gratis of met een prijsvermindering opleiding.