HET NIEUWE EPROCUREMENTPLATFORM GEBRUIKEN : MODULE 1

Activiteitspool
BESTUUR EN ORGANISATIE
Formule
Face-to-face
Prijs/deelnemer
200,00 €
Gratis onder voorwaarde
Max. aantal deelnemers/sessie
15
Duur van de opleiding
2 dag van 6 uren (12 uren)
Beschrijving van de opleiding
Introduction

De opleiding is het resultaat van een partnerschap tussen de GSOB en Easy.brussels, het gewestelijk agentschap voor administratieve vereenvoudiging. 

e-Procurement is het elektronische platform dat de FOD Beleid & Onder­steuning ter beschikking stelt voor het beheer van overheidsopdrachten. Opdrachten kunnen er worden gepubliceerd en offertes ontvangen, allemaal online. Het platform wil overheidsopdrachten efficiënter, transparanter en toegankelijker maken voor iedereen. 

Op 4 september 2023 werd een nieuw, grondig herzien platform gelanceerd. Het doel van de opleiding is om cursisten te helpen dit nieuwe platform te gebruiken, de verschillende functies en het concrete gebruik ervan. Ook de kennis over de geldende wetgeving met betrekking tot het gebruik van het platform wordt er opgefrist. 

De opleiding wordt gegeven door deskundige, door de FOD Beleid & Ondersteuning geaccrediteerde cursusgevers.

 

Doelstellingen

De beoogde doelstellingen van de opleiding zijn: 

  • De nieuwe filosofie en de nieuwe rollen begrijpen
  • Op het nieuwe platform oefenen om overheidsopdrachten op te stellen via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en de procedure met bekendmaking (open procedure of rechtstreekse onderhandeling)
Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor ambtenaren van de Brusselse lokale en gewestelijke besturen die het e-Procurementplatform gebruiken voor het beheer van de overheidsopdrachten waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 

Pedagogische methoden

De opleiding is interactief, met uit het leven gegrepen casussen. Bovendien kan de opleiding meteen in de praktijk worden toegepast. De opleiding is meer bepaald gebaseerd op een actieve methode die verschillende werkvormen combineert, zowel theoretisch als praktijkgericht. 

De opleiding gaat fysiek door in de computerruimte van de GSOB. Elke cursist krijgt een laptop ter beschikking – met internettoegang – zodat hij of zij op het nieuwe platform kan oefenen. 

Inhoud

Wat is e-Procurement?

  • Herinnering aan de richtlijnen - geldende regelgeving 
  • Impact van de wet van 8 februari 2023

De filosofie achter het nieuwe platform en de nieuwe rollen

  • Beheer van de gebruikers
  • Rollen en hun impact

Demonstratie van de nieuwe werking op het vlak van publicatie, beheer van de offertes en postpublicatie

  • Deel I - Focus op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekenmaking met uitnodiging: creatie en beheer van een dossier + beheer en verzending van de uitnodiging + kleine focus op “bedrijven” voor het indienen van offertes + opening + publicatie van het proces-verbaal van opening + publicatie van het gunningsbericht
  • Deel II - Focus op het beheer van een dossier met publicatie (open procedure of rechtstreekse onderhandeling) + kleine focus op “bedrijven” voor het indienen van offertes + beheer van de errata + opening + publicatie van het proces-verbaal van opening

Praktische oefeningen 

  • Oefening waarbij elke deelnemer de opleider stap voor stap volgt vanaf zijn/haar werkplek 
  • Collectieve samenvattende oefening waarbij iedereen het standaarddossier individueel opstelt vóór een correctiesessie in groep aan het einde
Beschikbaarheid in de catalogus

De opleiding is beschikbaar in de catalogus tot 31 december 2024, binnen de grenzen van de beschikbare subsidie. 

Volgende geplande sessies

UTILISER LA NOUVELLE PLATEFORME EPROCUREMENT : MODULE 1 - 6FR

Startdatum
26/06/2024
Bekijken

CONTACTPERSOON

Djennai PRAILLET

Beheerster klantendossiers
Misschien bent u hierin ook geïnteresseerd

HET NIEUWE EPROCUREMENTPLATFORM GEBRUIKEN : MODULE 1

Formule
Online
Prijs/deelnemer
200,00 €
Gratis onder voorwaarde
Bekijken