HET NIEUWE E-PROCUREMENTPLATFORM BEGRIJPEN EN GEBRUIKEN

Activiteitspool
BESTUUR EN ORGANISATIE
Formule
Online
Prijs/deelnemer
100,00 €
Gratis onder voorwaarde
Max. aantal deelnemers/sessie
15
Duur van de opleiding
1 dag (6 uren)
Beschrijving van de opleiding
Introduction

De opleiding is het resultaat van een partnerschap tussen de GSOB en Easy.brussels, het gewestelijk agentschap voor administratieve vereenvoudiging.

e-Procurement is het elektronische platform dat de FOD Beleid & Onder­steuning ter beschikking stelt voor het beheer van overheidsopdrachten. Opdrachten kunnen er worden gepubliceerd en offertes ontvangen, allemaal online. Het platform wil overheidsopdrachten efficiënter, transparanter en toegankelijker maken voor iedereen. 

Op 4 september 2023 werd een nieuw, grondig herzien platform gelanceerd. Het doel van de opleiding is om cursisten kennis te laten maken met dit nieuwe platform, de verschillende functies en het concrete gebruik ervan. Ook de kennis over de geldende wetgeving met betrekking tot het gebruik van het platform wordt er opgefrist.

 De opleiding wordt gegeven door deskundige, door de FOD Beleid & Ondersteuning geaccrediteerde cursusgevers.
 

Doelstellingen

De opleiding heeft de volgende doelstellingen:

 • de geldende regels voor het gebruik van het e-Procurementplatform onder de knie krijgen
 • het basisconcept achter het nieuwe platform begrijpen
 • de verschillende rollen verkennen die de aanbestedende diensten op het nieuwe platform kunnen vervullen
 • ervoor zorgen dat de migratie naar het nieuwe platform in goede banen wordt geleid
 • het nieuwe platform door middel van oefeningen onder de knie krijgen
Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor ambtenaren van de Brusselse lokale en gewestelijke besturen die het e-Procurementplatform gebruiken voor het beheer van de overheidsopdrachten waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 

Pedagogische methoden

De opleiding is interactief, met uit het leven gegrepen casussen. Bovendien kan de opleiding meteen in de praktijk worden toegepast. De opleiding is meer bepaald gebaseerd op een actieve methode die verschillende werkvormen combineert, zowel theoretisch als praktijkgericht. 

De opleiding wordt georganiseerd als een cursus voor afstandsonderwijs in een synchroon virtueel klasformaat.

Inhoud

1.  Wat is e-Procurement?

 • Inleiding tot het e-Procurementplatform 
 • Geldende regels voor het gebruik van het platform 
 • Impact van de wet van 8 februari 2023 

2.  Het nieuwe e-Procurementplatform 

 • Het basisconcept achter het nieuwe platform
 • Vergelijking tussen het vorige en het huidige platform, en de belangrijkste veranderingen
 • Focus op de rollen die de aanbestedende diensten in het kader van het nieuwe platform kunnen vervullen
 • Te nemen maatregelen voor de migratie naar het nieuwe platform 

3. Demonstratie van hoe het platform werkt voor publicatie, offertebeheer en post-publicatie

 • Aanmaken van een open dossier op het platform en publicatie van het dossier
 • Dossierbeheer in de kluis
 • Openen van de kluis, offertebeheer en genereren van het proces-verbaal van opening van de offertes 
 • Verzending van de uitnodiging tot inschrijving
 • Dossierbeheer na de uitnodiging tot inschrijving
 • Bekendmaking van de gunning van de overheidsopdracht 

Deel I. Focus op het beheer van het dossier in het kader van de overheidsopdrachten die worden gegund via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: uitnodiging tot het indienen van een offerte, bijwerking van het dossier, focus op “ondernemingen” voor het indienen van een offerte, opening van de offertes en opstellen van het proces-verbaal van opening van de offertes. 

Deel II. Focus op het beheer van het dossier in het kader van de overheidsopdrachten die het voorwerp uitmaken van een publicatie (openbare procedure): publicatie van de opdracht, focus op “ondernemingen” voor het indienen van een offerte, beheer van de errata, opening van de offertes en opstellen van het proces-verbaal van opening van de offertes. 

In delen I en II komen de volgende oefeningen aan bod:

 • Oefening waarbij de cursist de cursusgever stap voor stap volgt vanaf zijn werkstation
 • Een samenvattende oefening waarin cursisten individueel het typedossier voorbereiden, gevolgd door een klassikale correctie en nabespreking

4. Conclusie

Beschikbaarheid in de catalogus

De opleiding is beschikbaar in de catalogus tot 31 december 2023, binnen de grenzen van de beschikbare subsidie. 

Volgende geplande sessies

COMPRENDRE ET UTILISER LA NOUVELLE PLATEFORME E-PROCUREMENT - 3FR

Startdatum
16/11/2023
Bekijken

COMPRENDRE ET UTILISER LA NOUVELLE PLATEFORME E-PROCUREMENT - 2FR

Startdatum
14/11/2023
Bekijken
Vol

COMPRENDRE ET UTILISER LA NOUVELLE PLATEFORME E-PROCUREMENT - 1FR

Startdatum
04/10/2023
Bekijken

CONTACTPERSOON

Djennai PRAILLET

Beheerster klantendossiers
Misschien bent u hierin ook geïnteresseerd