Het Brusselse plan voor administratieve vereenvoudiging, Easy Way, heeft als doel de relatie van burgers, bedrijven en verenigingen met de overheid te vereenvoudigen. Het maakt deel uit van het digitale transitieproces dat sinds de gezondheidscrisis in een stroomversnelling is geraakt en is bedoeld om de complementariteit te bevorderen van digitale inclusie met de verdere digitalisering van de overheid. De opdracht van het overheidsagentschap easy.brussels bestaat erin dat beleid te ontwikkelen en uit te voeren en tegelijkertijd het transversale karakter ervan te waarborgen.

 

In het kader van dat plan hebben GSOB en easy.brussels de krachten gebundeld om opleidings- en sensibiliseringsprogramma's aan te bieden voor het personeel van de Brusselse overheidsdiensten, met als doel de digitale vaardigheden aan te scherpen en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan het publiek te garanderen.

 

Naast onze opleidingen zijn er al mediamiddelen beschikbaar om verschillende toepassingen van het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, IRISbox, voor te stellen.

 

Ontdek ze hier