des dominos qui tombe sont retenus par une figure humaine

Uw administratie kan worden geconfronteerd met crisissen van verschillende oorsprong die een impact hebben op zijn activiteiten: een brand, een cyberaanval, een pandemie, een terroristische daad, een nationale staking ... De onderbreking van bepaalde diensten kan echter, bij gebrek aan voorbereiding en anticipatie, bijzonder schadelijk zijn voor de veiligheid en vanuit gezondheids-, economisch en sociaal oogpunt.

Daarom biedt het GSOB u begeleiding op maat bij het uitwerken en implementeren van een business continuity plan (BCP).

Dit plan is een echt strategisch managementinstrument en zal u in staat stellen uw administratie minder kwetsbaar te maken na een schadegeval of een verstorende gebeurtenis.

OP HET PROGRAMMA

Voor het coachingtraject start, wordt er een overlegvergadering georganiseerd met de organisatieleiding, de coach en de projectmanager van het GSOB om de doelstellingen, de verwachte resultaten en de planning vast te leggen.

Opstelling van het bedrijfscontinuïteitsplan (BCP)

 • Theoretische begrippen: definitie en finaliteit van het BCP
 • De inzet van een continuïteitsstrategie: wetten en reglementeringen, normen en standaarden.
 • De kenmerken van de omgeving: opdrachten, blootstelling aan bedreigingen, risicobeoordeling, middelen
 • Identificatie en rangschikking van de activiteiten volgens hoe kritiek ze zijn.
  • Analyse van de impact van een onderbreking
  • Analyse van het minimaal te behalen serviceniveau per kernactiviteit; de minimumdoelstelling voor bedrijfscontinuïteit
  • Vaststellen van de maximaal aanvaardbare onderbrekingsduur
 • Verzamelen van middelen om kritieke activiteiten te behouden: human resources, materiaal, informaticasystemen, dienstverleners/leveranciers …
 • Beschrijving van de rollen en verantwoordelijkheden
 • Uitwerking van strategieën voor bedrijfscontinuïteit op basis van prioritaire scenario’s
  • Activering van het BCP: alarmfase
  • Werking in noodmodus

Uitvoering van het bedrijfscontinuïteitsplan (BCP)

Meting van de doeltreffendheid van het bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) en aanpassing

 

PRIJS

Gratis toegankelijk dankzij een subsidie van safe.brussels

 

CONTACT

Aline Vermote - Verantwoordelijke consultancy- en coachingdienst

GSM : 0471 550 590

Mail : governance@erap-gsob.brussels