De GSOB (Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur) is een vzw van gewestelijk belang, gefinancierd door het Brussels Gewest, en belast met het ondersteunen van de ontwikkeling van competenties op het vlak van openbaar bestuur in het Brussels Gewest. Daartoe organiseert ze opleidingen voor de 35.000 werknemers van de OCMW's, de IRIS-ziekenhuizen, de politiezones en de gemeentelijke, gewestelijke en paragewestelijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook ondersteunt ze de ontwikkeling van projecten op het vlak van openbare governance en HRM, en werkt ze mee aan de implementatie van specifieke tools binnen de besturen.

We zijn op zoek naar een boekhouder (m/f/x) - COD - voltijds

Uw taken en verantwoordelijkheden:

 • Uitvoeren van de dagelijkse boekhoudkundige verrichtingen: invoer van aankopen, verkopen, banken, lonen
 • Zorgen voor follow-up van betalingsherinneringen
 • Voorbereiden van de maandelijkse cut-off boekingen (te ontvangen facturen/op te stellen facturen)
 • Deelnemen aan de voorbereiding en follow-up van de voorlopige begroting 
 • Deelnemen aan de maandelijkse afsluitingen en aan het opstellen van de eindejaarsrekeningen in samenwerking met de externe accountant
 • Deelnemen aan het opstellen van de dossiers ter verantwoording van de verschillende subsidies:
 • Deelnemen aan de uitvoering van het boekhoudprogramma in het nieuwe beheersysteem van de organisatie
 • Deelnemen aan de uitvoering van het project inzake elektronische facturering
 • Controleren van de rekeningen en de begrotingen die aan de verschillende diensten zijn toegewezen
 • Analyseren van de besteding van iedere in de loop van het begrotingsjaar toegekende subsidie
 • Bijhouden van een dashboard met alle nuttige informatie (eventuele besteding van de subsidie per post waarin de subsidieovereenkomst voorziet, planning van de sessies, aantal deelnemers, inkomsten ...)
 • Zorgen voor regelmatige follow-up van de toekenning van de subsidies (facturering, op regelmatige basis verslag uitbrengen bij het gewestelijk bestuur, controleren van de besluiten ...) Daartoe opstellen en bijhouden van een dashboard dat alle fasen van de toekenning van de subsidies omvat.  Analyseren van de gegevens in de subsidieovereenkomsten en -besluiten en de juistheid ervan controleren

Verwachte gedragscompetenties:

 • Werk structureren: in overleg met de financieel verantwoordelijke en/of de directie, definieert u de belangrijkste stappen en prioriteiten voor het uitvoeren van uw activiteiten en/of doelstellingen, met een optimaal gebruik van de nodige middelen (ruimte, budget, andere beperkingen).
 • nteger handelen: u handelt volgens de normen en goede praktijken die gangbaar zijn in uw vakgebied en u zorgt ervoor dat het openbaar belang voorrang heeft op individuele belangen. U geeft blijk van eerlijkheid, terughoudendheid, respect voor regelgeving en hiërarchie bij de uitoefening van uw functie.
 • Oplossingen vinden: wanneer u met een probleem wordt geconfronteerd, neemt u de tijd om de situatie te analyseren (oorzaken, obstakels, gevolgen), u denkt na over mogelijke oplossingen en nieuwe ideeën, en u bent in staat om uw collega's hierbij te betrekken.
 • Zich aanpassen: u bent in staat verschillende taken tegelijkertijd uit te voeren en de volgorde van prioriteit te wijzigen wanneer de situatie dit vereist.
 • Resultaatgericht werken: u bent in staat kwaliteitsgericht te werken en initiatieven te nemen om de werking van uw dienst te optimaliseren. U neemt verantwoordelijkheid voor uw werk.
 • Communiceren: u bent in staat om duidelijke uitleg en volledige informatie te geven.
 • Samenwerken: u bent een teamspeler.

Technische competenties en ervaring: 

 • U hebt een bachelordiploma boekhouding.
 • U hebt ervaring opgedaan als accountant en/of in een onderneming (vijf jaar).
 • U beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal (Frans of Nederlands).
 • Kennis hebben van de aan vzw's opgelegde regels is een troef.
 • Kennis hebben van de overheidssector is een pluspunt.
 • U kunt vlot overweg met de Windows-omgeving, de verschillende browsers en de softwarepakketten MS Office en Open Office.
 • U bent snel beschikbaar: functie moet worden ingevuld op 1 juli 2022.

Functiebeschrijving dowloaden.

De aanwervingsprocedure zal worden verricht door Actiris

https://www.actiris.brussels/nl/burgers/jobadvertentie/?reference=2553681&type=Internal
referentie 2553681

Stuur uw sollicitatie per email naar de heer HEMERIJCK (ahemerijckcv@actiris.be).

 

De GSOB verwelkomt diversiteit en bevordert gelijke kansen.

Hebt u een handicap of een medische bijzonderheid die ons noodzaakt om onze selectieprocedure aan te passen en/of u specifieke tools ter beschikking te stellen?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We kunnen samen nadenken over mogelijke oplossingen.