Interne organisatie

Dienstverlening aan burgers

Publications

Brochures
Strijd tegen sociale dumping via overheidsopdrachten
Brochures
Basiscyclus in lokaal publiek management 2020-2021
Statuten en regelgeving
Basisopleiding tot Gemeenschapswacht - bijzonder reglement
Documentatie
Controle en vervolging van inbreuken op de openbare netheid
Het programma van 11 & 12 december 2019

Cyclus van Masterclasses voor directeurs van ROB's/RVT's
Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheid
Documentatie
Interne controle: presentatie van het begeleidingsaanbod
Thumbnail
Rapporten
Jaarverslag 2018
Thumbnail
Bestand
Brochures
Mensenhandel: signalen herkennen
Thumbnail
Het herkennen van tekenen van mensenhandel is belangrijk om dit misdrijf te bestrijden. Bijgevolg vormen we mensen die mogelijks geconfronteerd worden met dergelijke situaties en stellen we parallel een brochure voor om elkeen te sensibiliseren.
Statuten en regelgeving
Opleidingen gesubsidieerd door BPV - Lijst voor 2022
Statuten en regelgeving
Overeenkomst van aansluiting aankoopcentrale GSOB