Columbus is ... 

  • een dynamisch en collaboratief netwerk van besturen onder de paraplu van de GSOB;  

  • een methodologie voor het ontwikkelen van functiebeschrijvingen die de lokale realiteit van de overheidsfuncties weerspiegelen; 

  • een repertoire van typefunctiebeschrijvingen dat mee evolueert, in wisselwerking met een lexicon van gedrags- en technische vaardigheden;  

  • een veilig IT-platform dat het creëren, centraliseren en delen van functiebeschrijvingen vergemakkelijkt; 

  • een basis voor een geïntegreerd beheer van competenties. 

 

De GSOB-projectmanagers stimuleren verandering en leggen bezoeken af ter plaatse indien de lokale besturen dat willen.  

Hun ondersteuningsmissies bestrijken verschillende gebieden:  

  • in kaart brengen van de bestaande toestand; 

  • ontwerpen, lanceren en coördineren van het implementatieproject, en de communicatie errond; 

  • mobiliseren van de belanghebbenden (leden van het directiecomité, leidinggevenden, medewerkers, vakbonden);  

  • ondersteunen van leidinggevenden en medewerkers bij het opstellen van functiebeschrijvingen volgens de Columbus-methodiek; 

  • opleiding van gebruikers op het IT-platform van Columbus.