BEROEPSCHAUFFEURS : VERPLICHTE MODULE: WETGEVING EN GEBRUIK VAN DE TACHOGRAAF

Activiteitspool
OPENBARE WERKEN, ONDERHOUD EN NETHEID
Formule
Face-to-face
Prijs/deelnemer
152,00 €
Max. aantal deelnemers/sessie
12
Duur van de opleiding
1 dag (8u30-16u30)
Beschrijving van de opleiding
Introduction

De verordening voorziet dat alle professionele vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs naast hun gewone rijbewijs een getuigschrift van vakbekwaamheid moeten kunnen voorleggen, dat op het rijbewijs wordt vermeld door een Code 95. Dit getuigschrift van vakbekwaamheid moet om de 5 jaar worden vernieuwd. Deze vernieuwing kan worden verkregen door het volgen van 35 uur opfriscursussen in een door de FOD Mobiliteit & Vervoer erkend opleidingscentrum. 

Om zijn CAP te behouden - Code 95 - vereist de verordening dat professionele chauffeurs 35 credits verkrijgen over een periode van 5 jaar. Elke gevolgde module leidt tot een certificaat van deelname aan een verplichte bijscholingscursus CAP - Code 95, erkend door de FOD Mobiliteit & Vervoer zoals bepaald door het koninklijk besluit van 4 mei 2007, waarbij 7 punten worden toegekend. 

Twee modules zijn verplicht en de andere modules zijn optioneel:

 • Verplichte modules:
  • Module 1 : Veilig en rationeel rijden (afzonderlijke cursussen voor rijbewijs C en D) 
  • Module 2 : Wetgeving en gebruik van de tachograaf 
 • Optionele modules:
  • Module 3 : Ladingzekering – Sjorren (enkel rijbewijs C) 
  • Module 4 : Preventieve maatregelen om verkeersongevallen te voorkomen – eerste hulp bij verkeersongevallen 
  • Module 5 : Verkeerswetgeving (kennis bijwerken) 
  • Module 6 : Ergonomie (afzonderlijke cursussen voor rijbewijs C en D) 
  • Module 7 : Stressbeheer
  • Module 8 : Assertiviteit en omgaan met agressief gedrag 
  • Module 9 : EHBO 
  • Module 10 : Veiligheid in het schoolvervoer (enkel rijbewijs D) 
  • Module 11 : Defensief rijden op een 3D-simulator 

Deze fiche betreft de module 2 “Wetgeving en gebruik van de tachograaf”.

Doelgroep

Deze opleiding is uitsluitend bedoeld voor beroepschauffeurs die houder zijn van een rijbewijs C(E) en/of D(E) en die werkzaam zijn in de Brusselse plaatselijke en gewestelijke besturen.

Pedagogische methoden

De cursus wisselt theorie en praktijkoefeningen af.

De voorgestelde oefeningen zijn het lezen en analyseren van tachograafkaarten, het handmatig registreren van activiteiten en verschillende soorten oefeningen voor het gebruik van analoge en digitale tachografen. Tijdens deze training zullen verschillende soorten tachograafsimulatoren worden gebruikt.

Er wordt een syllabus uitgedeeld aan de deelnemers.

Inhoud
 • Analoge en digitale tachografen: presentatie, gebruik en analyse van tickets
 • Verordening (EG) nr. 561/2006
 • Herinnering aan het wettelijk kader inzake rij- en rusttijden
 • Gebruik van de bestuurderskaart
 • Gevolgen van het niet naleven van de voorschriften
 • Handmatige registratie van activiteiten
Beschikbaarheid in de catalogus

Beschikbaarheid (bij voldoende inschrijvingen) en voorwaarden gegarandeerd tot 31 july 2024.

Volgende geplande sessies

Geen sessie gepland op dit moment.

CONTACTPERSOON

Wassim BOUAISSI

Beheerder Klantendossiers
02/210.19.11