BEROEPSCHAUFFEURS : VERKEERSWETGEVING (KENNIS BIJWERKEN)

Activiteitspool
OPENBARE WERKEN, ONDERHOUD EN NETHEID
Formule
Face-to-face
Prijs/deelnemer
152,00 €
Max. aantal deelnemers/sessie
12
Duur van de opleiding
1 dag (8u30-16u30)
Beschrijving van de opleiding
Introduction

De verordening voorziet dat alle professionele vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs naast hun gewone rijbewijs een getuigschrift van vakbekwaamheid moeten kunnen voorleggen, dat op het rijbewijs wordt vermeld door een Code 95. Dit getuigschrift van vakbekwaamheid moet om de 5 jaar worden vernieuwd. Deze vernieuwing kan worden verkregen door het volgen van 35 uur opfriscursussen in een door de FOD Mobiliteit & Vervoer erkend opleidingscentrum. 

Om zijn CAP te behouden - Code 95 - vereist de verordening dat professionele chauffeurs 35 credits verkrijgen over een periode van 5 jaar. Elke gevolgde module leidt tot een certificaat van deelname aan een verplichte bijscholingscursus CAP - Code 95, erkend door de FOD Mobiliteit & Vervoer zoals bepaald door het koninklijk besluit van 4 mei 2007, waarbij 7 punten worden toegekend. 

Twee modules zijn verplicht en de andere modules zijn optioneel:

 • Verplichte modules:
  • Module 1 : Veilig en rationeel rijden (afzonderlijke cursussen voor rijbewijs C en D) 
  • Module 2 : Wetgeving en gebruik van de tachograaf 
 • Optionele modules:
  • Module 3 : Ladingzekering – Sjorren (enkel rijbewijs C) 
  • Module 4 : Preventieve maatregelen om verkeersongevallen te voorkomen – eerste hulp bij verkeersongevallen 
  • Module 5 : Verkeerswetgeving (kennis bijwerken) 
  • Module 6 : Ergonomie (afzonderlijke cursussen voor rijbewijs C en D) 
  • Module 7 : Stressbeheer
  • Module 8 : Assertiviteit en omgaan met agressief gedrag 
  • Module 9 : EHBO 
  • Module 10 : Veiligheid in het schoolvervoer (enkel rijbewijs D) 
  • Module 11 : Defensief rijden op een 3D-simulator 

Deze fiche betreft de module 5 “Verkeerswetgeving (kennis bijwerken) .

Doelgroep

Deze opleiding is uitsluitend bedoeld voor beroepschauffeurs die houder zijn van een rijbewijs C(E) en/of D(E) en die werkzaam zijn in de Brusselse plaatselijke en gewestelijke besturen.

Pedagogische methoden

De cursus wisselt theorie en praktijkoefeningen af. De 2 uur van de oefening zijn gewijd aan het opstellen van minnelijke ongevalsverklaringen.

Er wordt een syllabus uitgedeeld aan de deelnemers.

Inhoud
 • Massa en gewicht: MMA, tarra, laadvermogen
 • Snelheid: voorschriften en veiligheidsafstanden
 • Stoppen en parkeren, passeren en gebruik maken van waarschuwingsknipperlichten, stoppen met een bus
 • Prioriteiten en gedrag op kruispunten, rotondes, smalle doorgangen
 • Plaats op de openbare weg, rijden in de file
 • Veiligheidsregels in tunnels
 • Recente wijzigingen
 • Respect voor zwakke gebruikers en het delen van de rijbaan
Beschikbaarheid in de catalogus

Beschikbaarheid (bij voldoende inschrijvingen) en voorwaarden gegarandeerd tot 31 juillet 2024.

Volgende geplande sessies

Geen sessie gepland op dit moment.

CONTACTPERSOON

Wassim BOUAISSI

Beheerder Klantendossiers
02/210.19.11